Här kommer schemat för hösten. Era ledare är Elisabeth, Hanna,
Ingela och Mats.